Senior’s Club

Senior’s Club at Polish House “Syrena”, established in 1984 with 130 members.

If you are 55+ you can join the Senior Club for just only $15.00 annually (with registration is $10 which you pay only once).

The Senior’s Club always welcomes new members.

We welcome everyone who wants to get involved in senior meetings.

Meetings: every second Thursday from 12.00 to 15.00

For members a luncheon is provided: soup, doughnut, coffee and tea for only $10.00

Various activities for seniors.

______________________________________________________________________________________________________

Klub Seniora

Klub Seniora przy Domu Polskim „Syrena”, założony w 1984 roku, zrzesza 130 członków.

Jeśli masz 55+, możesz dołączyć do Klubu Seniora za jedyne $15.00 rocznie (przy rejestracji $10.00, którą płacisz tylko raz).

Klub Seniora zawsze wita nowych członków.

Mile zapraszamy wszystkich, którzy chcą zaangażować się w spotkaniach Seniorów.

Spotkania: co drugi czwartek od 12.00 do 15.00

Dla członków zapewniamy obiad: zupę, pączka, kawę i herbatę za jedyne $10.00

Różne zajęcia dla seniorów.

______________________________________________________________________________________________________

Kalendarz Seniora 2023

______________________________________________________________________________________________________

Polski Klub Seniora w Rowville

2.02.23 – godz.12.00

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku

____________________________________________________________________________________

16.02.23 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

2.03.23 – godz. 12.00

Piknik – Tirhatuan Park. 4 Kriegel Way, Dandenong North

____________________________________________________________________________________

16.03.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Dementia Awareness pracownik z Knox. Tłumaczka będzie

____________________________________________________________________________________

22.03.23 – godz. 11.00 – 15.00

Federacja organizuje Piknik Seniora w Rowville

____________________________________________________________________________________

28.03.23 – godz. 8.00

Wycieczka statkiem (Port Phillip Ferrie) do Geelong.
Więcej informacji – Grażyna Lipińska tel 0411 547 184

____________________________________________________________________________________

30.03.23 – godz. 12.00

Spotkanie – wielkanocny obiad

____________________________________________________________________________________

13.04.23 – godz. 12.00

Spotkanie z p. Stefanem Mrowińskim 12 pm

____________________________________________________________________________________

27.04.23 – godz. 12.00

Wyjście do Restauracji

____________________________________________________________________________________

11.05.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Wybór Babci – Bingo 2 pm

____________________________________________________________________________________

25.05. 23 – godz. 12.00

Spotkanie – Akademia Monte Cassino

____________________________________________________________________________________

8.06.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Bingo 2 pm

____________________________________________________________________________________

22.06.23 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

6.07.23 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

20.07.23 – godz. 12.00

Wyjście do Restauracji

____________________________________________________________________________________

3.08.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Powstanie Warszawskie – Bingo 2 pm

____________________________________________________________________________________

17.08.23 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

31.08.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Wybór Dziadka

____________________________________________________________________________________

14.09.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Bingo 2 pm

____________________________________________________________________________________

28.09.23 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

12.10.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Zebranie Wyborcze

____________________________________________________________________________________

26.10.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Melbourne Cup losowanie

____________________________________________________________________________________

9.11.23 – godz. 12.00

Wypominki – Msza

____________________________________________________________________________________

23.11.23 – godz. 12.00

Spotkanie – Akademia Niepodległości

____________________________________________________________________________________

7.12.23 – godz. 12.00

Św. Obiad – ostanie spotkanie w tym roku

____________________________________________________________________________________

1.02.24 – godz. 12.00

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku

____________________________________________________________________________________

W sytuacjach od nas niezależnych spotkania Klubu Seniora mogą zostać wstrzymane.  Wznowienie spotkań jest uzależnione od zniesienia restrykcji w Victorii o czym Państwo jesteście na bieżąco informowani przez media. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z jedną z poniższych podanych osób.

Skład Zarządu: 2022 – 2023

Monika Hołda Prezes 0413 298 061
Krysia Klepacz Wice Prezes 0400 257 177
Basia Maciejewski Skarbnik 0416 074 914
Danuta Fularczyk Sekretarz 0416 861 949
Grażyna Lipińska Wycieczki 0411 547 184
Krystyna Huels Członek Zarządu 0419 200 495
Krystyna Mrozik Kulturalno-Oświatowa 9723 0017
Wiesław Przygoda Członek Zarządu 0403 191 968
Regina Imbor Zespół „Rytm” 0431 394 027
Halina Pęczek Sprzedaż biletów
Kazik Chilinski Przygotowanie Sali

______________________________________________________________________________________________________

IMAG2621