Senior’s Club

Senior’s Club at Polish House “Syrena”, established in 1984 with 130 members.

If you are 55+ you can join the Senior Club for just only $15.00 annually (with registration is $10 which you pay only once).

The Senior’s Club always welcomes new members.

We welcome everyone who wants to get involved in senior meetings.

Meetings: every second Thursday from 12.00 to 15.00

For members a luncheon is provided: soup, doughnut, coffee and tea for only $10.00

Various activities for seniors.

______________________________________________________________________________________________________

Klub Seniora

Klub Seniora przy Domu Polskim „Syrena”, założony w 1984 roku, zrzesza 130 członków.

Jeśli masz 55+, możesz dołączyć do Klubu Seniora za jedyne $15.00 rocznie (przy rejestracji $10.00, którą płacisz tylko raz).

Klub Seniora zawsze wita nowych członków.

Mile zapraszamy wszystkich, którzy chcą zaangażować się w spotkaniach Seniorów.

Spotkania: co drugi czwartek od 12.00 do 15.00

Dla członków zapewniamy obiad: zupę, pączka, kawę i herbatę za jedyne $10.00

Różne zajęcia dla seniorów.

______________________________________________________________________________________________________

Kalendarz Seniora 2024

______________________________________________________________________________________________________

Polski Klub Seniora w Rowville 2024

1.02.24 – godz. 12.00

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku

____________________________________________________________________________________

15.02.24 – godz. 12.00   Spotkanie z przedstawicielem z TLC (Nursing homes)

____________________________________________________________________________________

29.02.24 – godz. 12.00    Piknik

Tirhatuan Park

4 Kriegel Way, Dandenong North

____________________________________________________________________________________

14.03.24 – godz. 12.00

Obiad Wielkanocny z loterią

____________________________________________________________________________________

28.03.24

Nie ma spotkania Wielki Czwartek

____________________________________________________________________________________

9.04.24 – godz. 9.00

Wycieczka

____________________________________________________________________________________

11.04.24 – godz. 12.00

Spotkanie

Bingo – godz. 2.00pm

____________________________________________________________________________________

25.04.24

Nie ma spotkania Anzac Day

____________________________________________________________________________________

9.05.24 – godz. 12.00

Akademia z okazji 80 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino

____________________________________________________________________________________

23.05.24 – godz. 12.00

Wybór Babci

____________________________________________________________________________________

06.06.24 – godz. 12.00

Spotkanie

Bingo – 2.00pm

____________________________________________________________________________________

20.06.24 – godz. 12.00

Spotkanie

____________________________________________________________________________________

W sytuacjach od nas niezależnych spotkania Klubu Seniora mogą być zmienione. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z jedną z poniższych podanych osób.

Skład Zarządu Klubu Seniora    2023 – 2025

Monika Hołda Prezes 0413 298 061
Krysia Klepacz Wice Prezes 0400 257 177
Basia Maciejewski Skarbnik 0416 074 914
Danuta Fularczyk Sekretarz 0416 861 949
Grażyna Lipińska Org. Wycieczki 0411 547 184
Krystyna Huels Członek Zarządu 0419 200 495
Aniela Kotowska Członek Zarządu 0468 317 417
Krystyna Mrozik Os. Kulturowe Sprawy 9723 0017
Wiesław Przygoda Członek Zarządu 0403 191 968
Regina Imbor Zespół  „Rytm” Koordinator 0431 394 027
Halina Pęczek Sprzedaż Biletów 0492 880 891
Kazik Chilinski Przygotowanie Sali 0418 998 644
Krystyna Barglowski Zespół
Ada Bobras Zespół
Zofia Sobolewski Zespół
Krystyna Toton Zespół

______________________________________________________________________________________________________

IMAG2621